هلدینگ مصطفوی با تعداد اعضای بالغ بر 400 نفر ، با تولید 14 نوع گروه کالایی و بیش از 275تنوع محصولات زعفرانی، با فضایی به مساحت بالــغ بـر 32هـزارمترمربع (27000 متر فضـای صنعتی، 1000متر فضای فروشگاهـی،2300 متر فضای اداری و 1500 متر فضای بازر گانـی)، دارای 18 نمایندگی و12 شعب داخلـی و همچنین دارای 12 شعبه خارج از کشــور، با 12 مقاصد صادراتی، برخــی از افتخارات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید:

 • واحد نمونه استاندارد کشوری در سال 1400 به انتخاب سازمان ملی استاندارد
 • برند برتر سال در جشنواره برندینگ در سال‌های 1398 الی 1401 به انتخاب انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
 • واحد برتر در جشنواره ملی حاتم در سال‌های 1397 الی 1401 به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • واحد نمونه استاندارد در سال‌های 1398 ، 1400 و 1401 به انتخاب اداره کل استاندارد خراسان رضوی
 • واحد برگزیده جشنواره تولید ملی - افتخار ملی در سال 1399 و 1401 به انتخاب خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
 • صنعتگر جوان نمونه کشور در سال 1398 به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • مدیر جوان برتر کشور در سال 1397، 1399، 1400 و 1401 به انتخاب خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
 • تولیدکننده جوان برتر کشور در سال 1398 به انتخاب خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
 • واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال‌های 1398 و 1399 به انتخاب سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • واحد نمونه اداره نظارت بر غذا و دارو استان خراسان رضوی در سال‌های 1397، 1398 و 1401
 • واحد نمونه صنعتی در سال‌های 1397، 1398 و 1399 به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
 • کارآفرین نمونه در سال‌های 1398 و 1399 به انتخاب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
 • کارآفرین نمونه استان خراسان رضوی در سال‌ 1399 به انتخاب استانداری خراسان رضوی
 • کارآفرین خیرآفرین کشور در سال 1398 به انتخاب سازمان بهزیستی کل کشور
 • واحد نمونه صنفی در سال های 1396، 1397، 1398، 1399 و 1402 به انتخاب اتاق اصناف مشهد
 • مدیر کنترل کیفیت نمونه در سال 1399 به انتخاب اداره کل استاندارد خراسان رضوی
 • واحد برتر تحقیق و توسعه استان خراسان رضوی در سال 1401 به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
 • کارآفرین برتر اشتغال‌زای کشور در سال‌های 1399 و 1400
 • مدیر بنگاه برتر اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398
 • واحد برتر تولیدی گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها در سال 1399
 • واحد برتر در جشنواره سراسری یکصد واحد مشتری‌مدار در سال 1400
 • انتخاب کارگر نمونه (خانم شایسته) در سال‌ 1399، (آقای کوکبی) در سال‌ 1400، (آقای حسین پور) در سال‌ 1401 به انتخاب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان
 • کارآفرین برتر بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در سال 1398 به انتخاب کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی
 • واحد ارزش آفرین ملی و خدمات برتر در سال 1400 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • چهره نامی صنعت و اقتصاد در سال 1400 به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
 • واحد برگزیده درهمایش تولید دانش بنیان حامی محیط زیست به انتخاب خانه صمت جوانان ایران در سال 1401
 • واحد برگزیده اولین اجلاس تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین در سال 1401
 • مدیر برگزیده در اجلاس سراسری یکصد مدیر پیشرو در سال 1400
 • واحد منتخب برند صنعت در جشنواره صنعت، معدن و تجارت در سال 1400
 • واحد برگزیده درجشنواره ستاره‌های کارآفرین در سال 1401
 • مدیر و برند برگزیده ملی در سال 1400 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه صنایع معادن ایران
 • واحد نمونه صنعت و اقتصاد ملی در سال 1401 به انتخاب مجمع مدیران ایران
 • واحد نمونه در نهمین اجلاس شسراسری رضایت مندی مشتری در سال 1401
 • واحد نمونه صادرکننده محصولات باغی (زعفران) به انتخاب جهاد کشاورزی